Nadcházející koncerty v classical

Sledujte nadcházející koncerty populárních classical umělcu

Klasická hudba je pojem, který označuje tradiční západní hudbu s formálně vyškolenými hudebníky hrajícími na fyzické nástroje a formálně zaznamenanou na notách. Odlišuje se od populární a lidové hudby. Tato kategorie zahrnuje množství žánrů, z nichž nejčastější jsou kánony, koncerty, symfonie, opery, sonáty a balety.

Kořeny tradice západní klasické hudby sahají až do 9. století našeho letopočtu. Předtím psali o hudební teorii řečtí a římští filozofové, ale křesťanská církev v Evropě se chtěla od této tradice záměrně odtrhnout, protože byla spojena s jejich pohanskou vírou. Nejstarší formou západní křesťanské hudby byl gregoriánský chorál, jednohlasý typ hudby, v němž mužský sbor zpívá stejnou melodii. Nepoužívaly se žádné nástroje, protože i ty byly považovány za pohanské. Nejstaršími nástroji, které se v Evropě začaly používat ve světské hudbě, byly dřevěné dechové nástroje, jako flétna a zobcová flétna, a také některé strunné nástroje, především loutna.

Období renesance (kolem roku 1400 až 1600) přineslo dvě zásadní změny: používání nástrojů církevními hudebníky a zaznamenávání hudebních not. S vynálezem not se uchovávání hudby již nedělo ústně, ale v mnohem trvalejší a přesnější písemné podobě. Běžnými žánry té doby byly mše a moteta, ale také některé světské skladby, například šansony (ve Francii), madrigaly (v Itálii) a villancicos (ve Španělsku). V této době se objevila klasická evropská tonalita, praxe uspořádání not do durových nebo mollových akordů, která dodnes dominuje většině populární hudby na celém světě. Mezi slavné renesanční skladatele patří Claudio Moneverdi a Josquin des Prez.

Renesance přešla na počátku 17. století v baroko. Vznikly v ní žánry jako opera, hudební žánr s příběhem, a také kantáta, koncert a sonáta. Nejznámějšími barokními skladateli byli Johan Sebastian Bach a Johann Pachelbel z Německa a Antonio Vivaldi se svým slavným houslovým koncertem "4 roční období " z Itálie. Na baroko navázalo takzvané "klasické období", které v tomto slova smyslu konkrétně označuje hudbu od poloviny 18. do počátku 19. století. Máme zde umělce jako Ludwig van Beethoven z Německa a jeho 9 symfonií, Wolfgang Amadeus Mozart z Rakouska (tehdy součást Svaté říše římské ) s mnoha operami, komorními skladbami a vlastními symfoniemi a Joseph Hayd, rovněž z Rakouska.

Romantická éra evropské hudby nastala v 19. století. V tomto období vytvořili své opusy Richard Wagner z Německa a Pjotr Iljič Čajkovskij z Ruska. Stejně tak Maďar Ferenc Liszt z habsburské říše, který je mnohými považován za první skutečnou světovou hudební hvězdu, koncertující před nadšenými davy. Přehnané reakce některých lidí na vystoupení tohoto klavírního virtuosa byly označovány jako "lisztománie". Známé jsou jeho Uherské rapsodie.

Přechodem do 20. století přichází období moderny a následně postmoderny. Dnes, v 21. století, je nejposlouchanější verzí soudobě psané vážné hudby filmová hudba.

HUDBA

Je zřejmé, že při takovém množství žánrů, které se rozprostírají přes jedno tisíciletí, nelze učinit žádné zobecnění, které by platilo pro všechny a nebylo triviální. Přesto si některé uveďme.

Klasická hudba používá fyzické nástroje. Nejčastěji jsou to housle, viola, kontrabas, klavír, varhany, flétna, trubka, lesní roh, bicí a cimbál. Klasická skladba může mít také vokály, a to jak sólové, tak zpívané sborem. V historické části tohoto článku jsme se zmínili o významu evropské tonality, což je praxe uspořádání not do durových nebo mollových akordů.

SLAVNÍ UMĚLCI

Někteří z nejznámějších umělců klasické hudby současnosti mají tendenci skládat filmovou hudbu. Němec Hans Zimmer napsal hudbu například k filmům Gladiátor (2000), Temný rytíř (2008) nebo Interstellar (2014). Američan John Williams složil hudbu ke všem devíti filmům ze série Star Wars, které byly uvedeny v letech 1977 až 2019, a také k filmům "Jezdci ztracené archy " (1981) a "Jurský park " (1993).

Slavný italský tenorista Andrea Bocelli není známý svou filmovou hudbou, spíše zpívá operní skladby a vydává původní popovou hudbu. Jeho operní popová klasika "Con te partirò" z roku 1995 se stala jedním z nejprodávanějších singlů v hudební historii, když se jí celosvětově prodalo 12 milionů kopií.

Více informací
concerty logo loading
Prosím vyčkejte, zatímco kouzlíme...